ترانسفورماتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترانسفورماتور که یکی از مهمترین قسمت های یک واحد صنعتی می باشد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است به خصوص درصنایع فولاد سازی و ریخته گری که بدلیل وجود مواد مذاب اهمیت این موضوع دوچندان می شود.


ترانسفورماتور های ارائه شده توسط این شرکت به شرح ذیل می باشد :
• ترانسفورماتور های مخصوص کوره قوس تا ظرفیت 30 مگا ولت آمپر
• ترانسفورماتور های مخصوص کوره القایی تا ظرفیت 30 مگا ولت آمپر
• ترانسفورماتور های قدرت و انتقال تا ظرفیت 63 مگا ولت آمپر
• ترانسفورماتور های خشک
• پست های کامپکت تا ظرفیت 3150 کیلو ولت آمپر
• ترانسفورماتور های ویژه