جرثقیل

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

بهبود توسعه روش های جابجایی و انتقال مواد در کارخانجات و کارگاهها باعث افزایش تولید، کاهش هزینه تولید و بالا بردن راندمان و  بهره وری می باشد. در میان سیستم های جابجایی و انتقال مواد، جرثقیل ها نقش اساسی و استراتژیک را ایفا می کنند. انتخاب یک جرثقیل متناسب با شرایط کاری، علاوه بر این که باعث تسریع امور، افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه ها می شود، می تواند ایمنی در کارگاه را نیز تأمین نماید


انواع جرثقیلهای ارائه شده :
• جرثقیل های انتقال و جابجایی مذاب
• جرثقیل شارژ قراضه
• جرثقیل های انتقال و جابجایی محصولات
• جرثقیل مورد استفاده در بنادر
• جرثقیل های ساختمانی