خط ریخته گری پیوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

خط ریخته گری پیوسته (CCM)
طراحی و ساخت خط ریخته گری پیوسته جهت تولید شمش های فولادی
تقسیم بندی خط ریخته گری پیوسته بر اساس مقطع شمش تولیدی
1. خط ریخته گیری 4/7
سایزهای قابل تولید از 100×100 میلی متر تا 150×150 میلی متر است.

 • با سرعت تولید 15 تن بر ساعت در هر شاخه
 • مناسب جهت کارخانجات با سایز کوره پایین
 • سطح 1/5 اتوماسیون
 • طول نهایی شمش 6- 4 متر ( شمش 12 متری بر اساس درخواست)
 • Rigid Dummy Bar


2. خط ریخته گری پیوسته 6/9/15
قابلیت ریخته گری از 100*100میلی متر تا 400*400 میلی متر

 • با سرعت خط 30 تن بر ساعت در هر شاخه
 • سطح 1/5 اتوماسیون
 •  Rigid Dummy Bar
 • سیستم کنترل سطح
 • ماشین تزریق وایر
 • طول نهایی شمش 6- 4 متر ( شمش 12 متری بر اساس درخواست)