متالورژی ثانویه

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

جهت تولید انواع محصولات تولیدی از قبیل فولادهای آلیاژی، فولادهای کم کربن، فولادهای زنگ نزن در سیکل تولید فولاد نیاز به کوره های تصفیه ضروری می باشد.


کوره ها با توجه به نوع محصول تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.
1. کوره گاززدای تحت خلاء (VD):
مـــــــزایا:
• گاززدایی هیدروژن و نیتروژن
• گوگردزدایی و اکسیژن زدایی

 

2. کربن زدایی تحت خلاء (VOD):
جهت تولید فولاد زنگ نزن مورد استفاده قرار می گیرد.
مـــــــزایا:
• انعطاف پذیری بالا برای تولید فولادهای کم کربن
• بازدهی بالای کروم برای تولید فولاد زنگ نزن
• کربن زدایی توسط دمش اکسیژن
• تولید فولاد با کیفیت

 

3. کنورتورتصفیه مذاب AOD
برای کربن زدایی با استفاده از پروسه دمش گاز آرگون و اکسیژن جهت ساخت
• فولادهای زنگ نزن
• فولاد آلیاژی کم کربن
• فولاد ساختمانی با استفاده از قراضۀ فولادی پرکربن/ چدن
مورد استفاده قرار می گیرد.