کوره قوس الکتریکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوره های قوس الکتریکی با طراحی و تکنولوژی روز ژاپنی و اروپایی:
استفاده از ظرفیت ذوب دهی بالا، انتخاب متفاوت مواد اولیه، سرعت ذوب دهی بالا از جمله مزیتهای استفاده از کوره های قوس الکتریکی می باشد.
مـزایا:

  • راندمان بالا
  • سیستم تخلیۀ EBT
  • Plc Based
  • سیستم دمش اکسیژن و تزریق کربن
  • هزینه نگهداری و تعمیرات پایین
  • راندمان بالای مصرف انرژی
  • سیستم کنترل الکترود ( الکترود رگولیشن )
  • قابلیت شارژ تا 100% آهن اسفنجی
  •