بستر خنک کننده

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

انواع بستر ها
• سیستم خنک کننده با کانال های W

  • • سیستم جمع کردن اتوماتیک که انتقال محصول توسط یک Pitch برای هر چنگ انجام می گیرد.
  • • سیستم خنک کنندۀ زنجیری/ برای مقاطع
  • سیستم خنک کننده Turnover : .به علت یکنواختی در سرعت خنک شوندگی دارای خواص مکانیکی یکنواختی هستند . این امر توسط گردش میلگرد ها انجام می گیرد
  • کانال دو قلویی:
  • این خنک کاری در سرعتهای بالا استفاده می شود و برای میلگردهای 40mm و با سرعت تا30 M/S استفاده می شود.