سیستم TMT

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TMT - تحت لیسانس CRM بلژیک با نام Tempcore :

 

در سیستم TMT عملیات ترمو مکانیکی با کوئینچ کردن میله حین نورد و خود تمپر شدن پس از آن روی
می دهد.
مزایا:
- فرایند تولید براساس تأییدیه TEMPCORE
- مشارکت فنی با هربرت روت آلمان
- تا ظرفیت 10 تن بر ساعت
- تحت فرایند خودتمپر که باعث جوش پذیری بالا می شود.
- برای تولید فولاد های Fe415, 500, 550
- 118 سیستم کوئنچ نصب شده در دنیا
- 17 سیستم کوئنچ در حال نصب