قیچی ها و اره ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع قیچی ها عبارتند از:
1-    Cooling bed dividing Shear
پس از TMT و پیش از بستر خنک کننده  قرار می گیرد. کار آن سایز کردن برای ورود به بستر خنک کننده است.

قیچی ها پیوسته و Stop/ Start و با موتور DC  کار می کند و از طریق Plc کنترل می شوند.


2-    Crop & Cobble Shear
برای سر زدن و دنباله زدن قطعات پس از هر مرحله نورد بکار می رود.
3-    Rotary Shear
برای سر زدن و دنباله زدن بکار می رود.
4-    Cold Shear
برای برش نهایی استفاده می شود و در دو نوع Flying و Static موجود است.

ویژگی ها:
• هر دو نوع بسته و باز در دسترس هستند.
• برش بسیار دقیق
• تغییر سریع دستگاه برای جایگزینی تیغه
• دسته کوئنچ شده برای میلگرد و فولادهای پر آلیاژ
• با موتور Start/ Stop


انواع اره ها عبارتند از:
 اره ها توانایی برش مقاطع طولی از اندازه های بین 80 تا 600 میلیمتر را دارند. دو نوع از آنها عبارتند از:
1-    Traveling Type Hot Saw   
2-    Pendulum Type Hot Saw