گیر بکس

 

 

 

 

 

 

 

 

  

با بیش از 500 متر مربع فضا برای طراحی، ساخت و تست انواع گیربکس مورد نیاز در صنایع نورد. برای طراحی گیربکس ها از نرم افزار

KISSsoft استفاده می شود. برای مته کاری از ماشین های CNC Scharmaan و برای تراش از ماشینهای HOFLER

استفاده شده است. انواع تست های غیر مخرب برای کنترل کیفیت گیربکس ها اجرا می شوند.

انواع گیربکس ها عبارتند از:
1- گیربکس حلزونی (سرعت بالا، اسب بخار بالا).
2- گیربکس های سیاره ای (کارآمد در انتقال قدرت).
3- گیربکس اریب (طول عمر بالا).