مونو بلاک

 

 

 

 

 

 

 

 

   


طراحی و ساخت مونوبلاک برای تولید مفتول. 
مزایا: 
- طراحی به روز شده در سال 2009 با آخرین تکنولوژی توسط طراحان اروپایی.  
- آرایش خط به صورت V شکل 
- تعویض سریع قفسه با جرثقیل های استاندارد نورد 
- تعویض سریع غلتک بدون نیاز به تجهیزات خاص 
- ساخت گیربکس و پینیون ها براساس استاندارد Din-4 
- سخت کاری گیربکسها و پینیون ها با عملیات کوئنچ زیر صفر 
- تعادل دینامیکی گیربکس و پینیون ها زیر1Gm 
- قرارگیری در موقعیت های افقی، عمودی و 45 درجه ای 
- طراحی جهت نورد بدون پیچش 
- قابل ارائه تا سرعت 100M/S 
- هزینۀ پایین تولید