پراب اکسیژن و کربن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پراب سنجش اکسیژن: 

اندازه گیری دما و اکتیویته اکسیژن به صورت همزمان ، این پراب از یک سلول الکتروشیمیایی زیرکونیوم پایدار شده توسط اکسید منیزیم و ترموکوپل تشکیل شده است.
پشتیبانی از تایپ های S, R, B
دقت اندازه گیری : 0 تا 3 درجه سانتی گراد در 1554درجه سانتی گراد – 5 تا 10 میلی ولت
طول پراب : 1200- 1500 میلیمتر

 

پراب کربن:
اندازه گیری دمای مذاب و محاسبه درصد کربن در حدود 4 ثانیه بدون نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی
پشتیبانی از تایپ های S, R, B
دقت اندازه گیری : 0.3درجه سانتی گراد در 1554 درجه (آنالیز حرارتی)
طول پراب : 900 – 1200 – 1500 میلیمتر(ارایه سایزهای دیگر بر اساس درخواست)