کابل جبران ساز و کنتاکت بلاک

 

 

 

 

   

 

 

 

 

لنس- سرلنس- کابل های جبرانی- کنتاکت بلاک
کابل ها
کابل جبرانی خارجی لنس با روکش سیلیکونی
کابل جبرانی خارجی لنس با روکش سیلیکونی و شیلد فلزی
کابل جبرانی داخلی لنس با روکش نسوز با شیلد فلزی
کابل جبرانی داخلی لنس با روکش مسی از آلیاژ Cu-Ni

کابل های قابل ارائه به صورت 2سیمه و 4 سیمه
کنتاکت بلاک(ترمینال بلاک) به صورت 2 سیم و 4سیم و در تایپ های S،R،B و K ارائه می شود