از طریق کوره قوس

 

 

 

 

 

 

  

  

 

طراحی و ساخت کارخانجات فولادسازی در ظرفیتهای بالا نیازمند استفاده از کوره های قوس الکتریکی می باشد. از جمله مزایای این روش از تولید فولاد، امکان تصفیه بالای مذاب، استفاده از آهن اسفنجی تا 100% ، کاهش مصرف .برق و ... می باشد 
با توجه به نوع محصول تولیدی ( فولاد ساختمانی، فولاد آلیاژی، فولاد زنگ نزن و ...) می توان از تصفیه کننده های مختلف در فرایند تولید استفاده کرد.


EAF+ (VD, VOD, AOD, RH)+LF+CCM