از طریق کوره بلند

 

 

 

 

 

 

 

در این روش، از کوره بلند (Blast Furnace) در تولید آهن با استفاده از ماده احیاکننده کک که از زغال‌سنگ حاصل می‌شود و از کوره‌های اکسیژنی (BOF) جهت تولید فولاد از آهن استفاده می‌شود. درکنار فرآیند‌های اصلی (آهن‌سازی و فولادسازی)، فرآیندهای جانبی شامل کک‌سازی جهت تهیه ماده اولیه عملیات احیا و آگلومراسیون جهت آماده‌سازی سنگ معدن آهن نیز وجود دارند که در واقع خوراک مورد نیاز فرآیندهای اصلی را فراهم می‌کنند. این تکنولوژی مهم‌ترین شیوه تولید فولاد خام در جهان به‌شمار می‌آید و شیوه‌ای سنتی تولید است، از احیای غیرمستقیم آهن استفاده شود و سنگ‌آهن پس از فرآوری به همراه آهک و کک وارد کوره بلند شده و آهن خام یا چدن مذاب (Pig Iron) به دست می‌آید. در مرحله‌ بعد آهن خام در یک کانورتر به فولاد مذاب تبدیل شده، کربن و ناخالصی‌های دیگر آن به کمک اکسیژن خارج و فولاد خام (Crude Steel) تولید می‌‌شود. در این روش برای تبدیل چدن مذاب به فولاد از کوره‌های BOF استفاده می‌شود.
در سال 2010 بالغ بر 1/4116 میلیارد تن فولاد خام در جهان تولید شد که حدود 70 درصد از کل فولاد خام تولید شده در جهان به روش کوره بلند تولید می‌شود. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد خام سال‌های اخیر در جهان نیز 90/2 درصد از کل فولاد خام خود در سال 2010 را به روش کوره بلند تولید کرد، اما از 19/3 میلیون تن فولاد خام تولید شده در خاورمیانه 4/12 درصد آن به این روش تولید شده و از 12 میلیون تن فولاد خام تولید شده در ایران نیز بالغ بر 12 درصد آن در کوره‌های اکسیژنی تولید می‌شود