نیروگاه خورشیدی

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 نيروگاه خورشيدي با استفاده از صفحات فتوولتائيک

 

با توجه به نياز روز افزون مصرف برق و همچنين افزايش قيمت حامل هاي سوخت روند توليد برق در کشور هاي توسعه يافته به سمت استفاده از نيروگاههاي تجديد پذير در حال حرکت است به طوري که طبق آمار نيروگاهي خورشيدي با ظرفيتي معادل 2195 مگاوات ساعت در ايالت متحده امريکا به بهره برداري رسيده است اين موضوع نشانگر آن است که اين انرژي مي تواند به طور کامل جايگذين نيروگاههاي با سوخت فسيلي شود .

اين شرکت مي تواند نيروگاههاي خورشيدي در هر مقياس را با تکنولوژي اروپا به صورت پروژه EPC اجرا کند.

 

از مزاياي استفاده از اين تکنولوژي مي توان به موارد زير اشاره کرد :
1- سوخت رايگان
2- قابليت افزايش ظرفيت در هر زمان
3- سازگار با محيط زيست
4- در دسترس بودن اين انرژي در 90 % خاک کشور